نخستین بازدید صبحگاهی معاون وزیر صمت از شرکت دانش بنیان آیان

نخستین بازدید صبحگاهی معاون وزیر صمت از شرکت دانش بنیان آیان

 | 

دکتر رسولیان معاون وزیر صمت (صنعت معدن تجارت) به اتفاق جناب آقای دهبیدی‌پور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف دیروز (شنبه ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱) در شرکت آیان حضور پیدا کرده‌اند.

در طی بازدید مدیران شرکت آیان ضمن ارائه گزارش کاملی از شرکت‌، در خصوص نحوه عملکرد، دستاورد‌ها، پروژه‌ها و محصولات مختلف خود مانند قبضینو و پیشخوان ۲۴ توضیحاتی را ارائه دادند. هم‌چنین کلیه کسب‌و‌کارهای شرکت آیان و سامانه‌های توسعه‌داده‌شده را تشریح کرده‌اند. در ادامه به بیان دغدغه‌ها و مسائلی که نیاز به راهنمایی داشتند، پرداختند تا بتوانند با راهنمایی معاون وزیر صمت موانع پیشرو را از میان بردارند.

هم‌چنین در پایان، مدیران شرکت در خصوص مشکلات دریافت اینماد توضیحاتی را مطرح کرده‌اند تا برای حل این مسئله، راهکاری پیدا شود و شرکت‌های جدیدتر‌ کمتر با این مشکلات مواجه شوند.

بازدید معاون وزیر صمت از شرکت آیان

بازدید معاون وزیر صمت از آیان