زیرساخت ارسال نوتیفیکیشن

هدف پروژه زیرساخت ارسال و پنل ارسال اعلان یا نوتیفیکیشن به همراه پیام، فراهم آوردن ارسال و دریافت آسان نوتیفکیشن به کاربران و تجمیع ساختاری این پروسه است. فراهم آوردن مهم‌ترین امکانات و دسترسی‌ها در کنار پیاده‌سازی سریع و آسان مهم‌ترین هدف این پروژه است. این پروژه که از دو بخش مهم کتابخانه‌های اندروید و iOS و پنل مدیریتی تشکیل شده است، اضافه کردن سریع امکان ارسال و دریافت نوتیفیکشن و پیام به اپلیکیشن را فراهم می‌کند.

وب سایت زیرساخت ارسال نوتیفیکیشن

ویژگی‌های زیرساخت ارسال نوتیفیکیشن

در پنل مدیریتی امکانات متعددی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید اعلان و پیام‌های شخصی‌سازی شده را به راحتی ارسال و دریافت کنید. امکان ارسال نوتیفیکشن‌های با تصویر، اجرای برخی اعمال خاص مانند دانلود تصویر و نشان دادن آن، فرستادن کاربر به لینک مورد نظر، امکان Deep linking جهت فرستادن کاربر به بخش‌های خاص اپلیکیشن و … از امکانات دیگر این زیرساخت است. همچنین امکان ارسال تکی، گروهی و همگانی پیام و اعلان، دریافت گزارش از اعلان‌های ارسالی، تعریف سطح دسترسی و اپلیکیشن‌های در دسترس برای کاربران نیز وجود دارد.
پیاده‌سازی سریع
شخصی‌سازی آسان و دقیق
ارسال تکی، گروهی و همگانی پیام
ارسال تکی، گروهی و همگانی اعلان
تعریف سطح دسترسی
دریافت گزارش ارسال و دریافت