پروژه‌های آیان

پروژه‌ها و اپلیکیشن‌های تولید شده توسط آیان برای سایر شرکت‌ها

پنل سرمایه‌گذاری تعاملی

پنل سرمایه‌گذاری تعاملی، به سفارش یک شرکت خارجی انجام شد که هدف آن بخشی از مشتریان هستند که علی‌رغم علاقمندی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید مثل ارزهای دیجیتال یا بازارهای مالی، ترجیح می‌دهند که سرمایه‌گذاری خود را در بانک‌ها یا شرکت‌های ثالث انجام ندهند.