کریپتینو

کریپتینو با مشارکت و راهبری هلدینگ آی‌تی بانک ملت شروع شد. هدف این پروژه ایجاد یک درگاه پرداخت ارز دیجیتال یا Cryptocurrency Payment Gateway جهت تسهیل دریافت وجه از مشتریان سپس ارائه به پذیرندگان بوده است. در ضمن، فرآیندهای دیگری نیز شامل مبادله کردن، تبدیل ارز دیجیتال به ریال و بالعکس در این سامانه وجود دارد.

ویژگی‌های کریپتینو

  • تنها درگاه ارز دیجیتال در ایران
  • امکان تبادل ارز دیجیتال به ریال و بالعکس
  • تسهیل فرآیندهای پرداخت و دریافت حوزه ارز دیجیتال