شهر پی - پرداخت کرایه تاکسی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، یک پروژه بزرگ به نام شهرپی دارد که یکی از بخش‌های آن پرداخت کرایه تاکسی‌های تهران است. در این پروژه زیرساخت‌های لازم توسط شرکت آیان انجام شد. همچنین اپلیکیشن‌های مورد نیاز مربوط به آن در بخش‌های مختلف برای رانندگان تاکسی، خط نگهدارها، پشتیبانی و … توسعه داده شد. در اپلیکیشن‌های توسعه داده شده برای هر بخش، سعی شده تا تمامی امکانات لازم برای استفاده کنندگان از این محصولات در آن‌ها گنجانده شود. به طور مثال در اپلیکیشن رانندگان، امکانات لازم در اپلیکیشن‌های پرداخت از جمله خرید شارژ، پرداخت قبض، خرید بسته‌های اینترنتی و … و همچنین سوابق کامل پرداخت‌های راننده و دریافتی‌های وی از مسافر وجود دارد.

ویژگی‌های شهر پی - پرداخت کرایه تاکسی

  • پیاده سازی پنل مدیریت رانندگان
  • پیاده سازی پنل مدیریت شرکت‌های پرداخت
  • پیاده سازی اپلیکیشن پرداخت